Kiwanis

Den s handicapem, den bez bariér

O tom, že město Český Krumlov má co nabízet svým návštěvníkům asi není nutné nikoho přesvědčovat. Pro zdravotně postižené však Český Krumlov a jeho památky, muzea, galerie i další turistické zajímavosti zůstávají téměř nedostupné. Křivolaké, úzké uličky s nerovnou kamennou dlažbou, architektonické skvosty s množstvím schodů a nerovností vytváří pro lidi se zdravotním postižením řadu obtížně překonatelných překážek, jak v pohybu, tak v orientaci. Jsme si vědomi toho, že tyto překážky nelze odstranit mávnutím kouzelného proutku a asi se nikomu nikdy nepodaří vytvořit z Českého Krumlova bezbariérové město, přátelské pro všechny zdravotně postižené. Přesto si myslíme, že můžeme něco udělat proto, aby osoby se zdravotním postižením měli možnost navštívit památky a obdivovat krásu historického dědictví. Když už nemůžeme předělat město, můžeme alespoň vytvořit dočasné podmínky pro jeho zpřístupnění návštěvníkům se zdravotním postižením. A právě proto vznikl nápad připravit akci "Den s handicapem - Den bez bariér".

Smyslem akce Den s Handicapem je alespoň na jeden den zpřístupnit součást světového kulturního dědictví UNESCO - město Český Krumlov a jeho vybrané kulturní památky návštěvníkům se zdravotním postižením pomocí asistentů a provizorních nájezdů.

Skupina handicapovaných návštvěníků s asistenty v historickém centru města Český Krumlov, foto: Lubor Mrázek

Den s Handicapem chce oslovit i nehandicapované občany. Akce nechce pouze poukazovat na nelehkou situaci zdravotně postižených a množství překážek, které musí v běžném životě překonávat, ale chce zejména motivovat širokou věřejnost k zamyšlení nad tím, co může každý z nás udělat pro handicapované ve svém okolí. Akce se každoročne snaží propagovat vše co se v Českém Krumlově podařilo udělat ve prospech zdravotně postižených.

Iniciátor a pořadatelé akce:
Kiwanis klub Český Krumlov spolu s Městem Český Krumlov a Českokrumlovským rozvojovým fondem, spol. s r.o.


Celá akce by nevznikla bez ochoty partnerů, bez jejich zájmu a podpory. Stejně tak by nemohla být realizovaná bez finanční podpory našich sponzorů.

Samozřejmě vítáme další nabídky spolupráce nebo finanční příspěvky na náš transparentní bankovní účet u eBanky č.ú. : 586869052/2400