Kiwanis

Kiwanis klub Český Krumlov

Základní informace

Založení

Kiwanis klub Český Krumlov byl založen 11.6.2001 a zaregistrován u MV k datu 3.12.2001.
Zakladatelským a sponzorujícím klubem byl Kiwanis klub České Budějovice.

Schůzky

Klub se schází pravidelně každý měsíc (mimo července a srpna) zpravidla vždy první čtvrtek v 19,00.
Klub se scházel do poloviny roku 2007 Restauraci U písaře Jana v Horní ulici, od podzimu 2007 se schází v Restauraci Švejk v ulici Na Zámeckých schodech.

Kontaktní adresa

Kiwanis klub Český Krumlov
Zámek 57
381 01 Český Krumlov

Email: kiwanis@ckrumlov.cz
Fax : +420 380 704 619,
Tel +420 704 614
WWW: www.kiwanis.ckrumlov.cz

IČO: 26549051

Bankovní spojení: Raiffeisenbank
číslo transparentního účtu:  586869052/5500

Od roku 2004 používá klub transparentní účet u které je kdykoli k nahlédnutí zde.

Klub

Prezident klubu

Prezidentem klubu pro období 2015/2016 je Miroslav Valha

Bývalý prezidenti klubu:
Mgr. Martin Hák (2001-2003), Ing. Tibor Horváth (2003-2004), Libor Frýba (2004-2006), Mgr. Petr Janota (2006-2007), Ing. Petr Tvrzník (2007-2008), Ladislava Šmejkalová (2008-2009), Mgr. Stanislav Jungvirth (2009-2010), Ing. Oto Šrámek (2010-2011), Bc. Helena Halabicová (2011-2012), Miroslav Votřel (2012-2013), Ivan Slavík (2013-2014), Radka Sváčková (2014-2015), Miroslav Valha (2015-2016), Helena Hlabicová (2016-2017).

Předsednictvo klubu

Současné předsednictvo klubu :
prezident - Helena Halabicová
viceprezident -
bývalý prezident - 
sektretář - 
pokladník - Tibor Horváth

Členové

Klub má v současnosti 15 členů.

Libor Frýba
Helena Halabicová
Tibor Horváth
Petr Janota
Stanislav Jungwirth
Radek Markovič
Ivan Slavík
Pavel Slavko
Radka Sváčková
Ladislava Šmejkalová
Oto Šrámek
Petr Tvrzník
Miroslav Votřel
Viktor Weis
Milena Zimmermanová