Kiwanis

Činnost Kiwanis klubu Český Krumlov 2002

Rok byl ve znamení příprav 36. Evropské konvence. Dne 1.6.2002 odjela naše početná delegace obytným autobusem společnosti Jihotrans Č.Budějovice na 35. Evropskou konvenci do švýcarského letoviska Montreux. Zde bylo zároveň oficiálně představeno město Český Krumlov, jako pořadatel nadcházející konvence.

Klubové projekty 2002:

1. Panenka - pokračování projektu

2. Českokrumlovská nemocnice - nový projekt

Cílem projektu je výzdoba interiéru dětského oddělení a zlepšení estetiky prostorů, kde dlouhodobě pobývají dětští pacienti. Úpravou interiéru vytvořit méně stresující prostředí pro pobyt dětí v nemocnici.V první fázi se jedná o barevné pojetí jednotlivých místností, sladění barevnosti stávajícího zařízení a doplnění o jednotlivé prvky (obrazy).

V druhé fázi pořízení doplňků, které by mohly plnit funkci hraček, případně didaktickou. Projekt je realizován ve spolupráci se Střední umělecko-průmyslovou školou sv. Anežky v Českém Krumlově. Na tento projekt byl vypracován grantový projekt, který podpořila Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov, další prostředky byli získány za pomoci benefičních koncertů a vánočního prodeje suvenýrů.

Ohlasy v tisku :
Motýli a medvídci zpříjemňují dětem pobyt v nemocnici, Českokrumlovské listy, 2. května 2003

3. Kosovská škola - nový projekt

V rámci tohoto projektu bylo přepraveno do Kosovských škol pět palet učebních pomůcek pro výuku fyziky, chemie, biologie dále kreslící potřeby, sešity, sportovní pomůcky a náčiní. Základ pomoci tvořil materiál, který darovala obec Zlatá Koruna ze zrušené základní školy. K tomuto základu se doplnily materiály které náš klub získal od sponzorů a dárců (JIP Větřní, Papírservis České Budějovice a další). Ve spolupráci s Výcvikovou základnou mírových sil Český Krumlov a s vojáky 1.česko-slovenského praporu KFOR byl veškerý materiál přepraven do Kosova.

Hlavním smyslem projektu bylo pomoci malým vesnickým školám v Kosovu a to zejména v okolí města Podujevo, kde působil společný česko-slovenský kontingent. Spolupráce s vojáky byla oboustranně výhodná. Pro KIWANIS klub bylo výhodné, že měl přímé informace o potřebách v Kosovu, neměl problémy se zabezpečením přepravy a měl informace o tom jak a komu byla pomoc předána. Pro vojáky kontingentu bylo výhodné mít něco, pomocí čeho mohou navázat kontakty, pomocí čeho mohou ovlivňovat postoje místního obyvatelstva.

Symbolické předání naší pomoci se uskutečnilo na slavnostním rozloučení s 1.čs praporem před vysláním do mise KFOR za přítomnosti obou prezidentů a ministrů obrany SR a ČR (25.1.200). Zaslané učební pomůcky byly v průběhu dvou měsíců (března a dubna) distribuovány do 13 kosovských škol v okolí Podujeva.

V návaznosti na tento projekt se uskutečnila i další akce a to návštěva delegace radnice oblasti Podujevo (okres) do našeho regionu. V rámci této akce se kosovská delegace seznámila s regionem, navštívila město Horní Planá, setkala se zástupci podnikatelů regionu a na závěr se setkala i s členy našeho klubu. Pan starosta Agim Velju srdečně poděkoval za pomoc starostovi Zlaté Koruny a našemu klubu jako symbol poděkování předal plaketu Podujeva.

4. Handicap - nový projekt

Hlavním smyslem projektu bylo zmapování dostupnosti turisticky zajímavých objektů v Českém Krumlově a předložit pohybově handicapovaným návštěvníkům soubor specializovaných informací v elektronické i tištěné podobě.

V roce 2002 byla zahájena přípravní fáze projektu - sběr informací a získání finančních prostředků od dárců a prostřednictvím benefičních koncertů, které organizovala firma Unios Tourist Service Český Krumlov.

Průvodce Českým Krumlovem i pro handicapované
Přehled dostupnosti města Český Krumlov pro handicapované

5. Povodně 2002

Hlavní činnost klubu byla po srpnových povodních orientována na pomoc při likvidaci rozsáhlých škod, získání a přerozdělení finančních prostředků, které byly darovány na konta Kiwanis ČR z celého světa.

Přehled finančních darů:
Prostřednictvím účtu Kiwanis ČR (celkem 4000 USD) od dárců : KC Milwaukee,WI (2000 USD), KC Bradenton, FL (1000 USD), manzelé Mullisovi z KC Bradenton, FL (1000 USD)
Přímý dar klubu Kiwanis Rakousko (1000 EUR), Evropská Federace Kiwanis International (2500 EUR)
Klub měl k 31.12.2002 celkem 15 členů.

Povodňové projekty 2002:
Egon Schiele Art Centrum - prostřednictvím Kiwanis ČR předáno 119000 Kč na obnovu.
Dětský dům dětí a mládeže - předáno 45 000 Kč na obnovu DDM a nákup keramické pece.
Volejbalový Sportovní Klub - předáno 70 000 Kč na obnovu zařízení VSK.
Benefičný koncert na Jízdárně pro pomoc na odstranění následků povodní (Nekonečný)